7 Eylül 2008 Pazar

AK engineering &consulting co.

www.danisak.com
AK MUHENDISLIK DANIŞMANLIK LTD.STI.

11 Kasım 2007 Pazar

www.danisak.com İSTANBUL-İTALYA

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMI

sn. İNSAN KAYNAKLARI YETKİLİSİ ,KURUMSAL EĞİTİM SORUMLUSU

Kurumsal gelişim program Tasarımı TRAINER Cahit Günaydın tarafından yapılmış
Ülkemizin MARKA eğitim şirketleri organizasyonlarında;
Erdemir,Vestel,Dyo,Bosch,Türk Traktör,Otokar,İpek iş, Pınar süt, Güral Porselen gibi iso 500 Firmalarında başarı ile Uygulanmıştır.

Teori,iş yaşamından gerçek örnekler,kurum iş problemlerine göre özel uygulamaları eğitim -KURUMSAL GELİŞİM-toplantısında birleştirerek ,ekip sinerjisi yaratmak, verimlilik sağlamak kişisel misyonumdur.

AK MÜHENDİSLİK & DANIŞMANLIK LTD. İTALYA merkezli uluslarası çalışan bir firmadır.

Katılımcı anketleri ve in house training ref.dosyamızı göndermek üzere şirket adresinizi göndermenizi bekliyoruz.
saygılarımla

Cahit Günaydın
direk iletişim:0532 356 23 81
AK MÜHENDİSLİK &DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.-İSTANBUL


EĞİTİM MODÜLLERİNİN ADI

1- ÜRETİM PLANLAMA TEKNİKLERİ

2- 5 S ENDÜSTRİYEL DİSİPLİN TEKNİKLERİ

3- PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ-8D-Q7-

4- SPC - İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİ

5- MALİYET DÜŞÜRME TEKNİKLERİ

6- FMEA-TEKNİK RİSK ANALİZİ

7- DUYGUSAL ZEKA ODAKLI PROJE YÖNETİMİ

8- SİX SİGMA SİSTEMİ

9- ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE İNOVASYON TÜRLERİ

10- KAİZEN VE YALIN DÜŞÜNCE

11-SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME

12-KURUMSAL YÖNETİŞİM VE AİLE ANAYASASI


CAHİT GÜNAYDIN
TRAINER

http://www.hcgunaydin.blogspot.com

mrp-erp-PLANLAMA

ÜRETİM VE LOJİSTİK PLANLAMA TEKNİĞİ

TRAINER: CAHİT GÜNAYDIN

PROĞRAM İÇERİĞİ

® Üretim Yönetimi ve Üretim Lojistiği, Kod ve Kavramları

· Programlama

o Üretim Tarafında Programlama

· MRP ( Material Requirements Planning – Malzeme Kaynakları Planlaması )

· MRP II ( Manufacturing Requirements Planning – İmalat Kaynakları Planlaması )

· FMS ( Flexible Manufacturing Systems – Esnek Üretim Sistemleri )

· OPT ( Optimal Manufacturing Techniques – Optimal Üretim Teknikleri )

· JIT ( Just in Time – Tam Zamanında Üretim / Sıfır Stoklu Üretim )

· TQM ( Total Quality Management – Toplam Kalite Yönetimi )

· Pazarlama Tarafında Programlama

o DRP (Disribution Resource Planning – Dağıtım Kaynakları Talepleri Planlama Sistemi )

o CCM ( Customer Connectivity Marketing – Tüketici Bağlantılı Pazarlama )

o LRP ( Lojistical Resource Planning – Lojistik Gereksinmeler Planlaması )

o EDI ( Electronic Data Information – Elektronik Veri Alışverişi )

· ERP ( Enterprise Resource Planning – Kurumsal Kaynak Planlaması )

® Lojistik ve Üretim Planlama

· Şirketlerde Üretim Planlamasının Yeralma Nedenleri

· Üretim Planlamasında Uyulması Gereken Prensipler

· Üretim Planlamada Temel Alternatifler

· Koruyucu Bakım ve Üretim Planlama

· Ergonomi

· Üretim Planlamada Engelleyici Faktörler

· Üretim Planlama Modülleri ve Yönetimi

o MRP ( Malzeme İhtiyaç Planlaması ) ve Ürün Ağacı

o Ürün Konfigürasyonu Mantığı

o İhtiyaç Planlama

o MPR Net İhtiyaç Planlama Yöntemi

o Lojistikte MRP ve MRP II

o İş Planı

o Terminleme

o Kapasite Planlaması

o Planlama Stratejileri

o MRP II Planlama Düzeyleri

o Üretim Programı Genel Akışı

· JIT ( Tam Zamanında Üretim )

o Tam Zamanında Üretimin Doğuşu

o JIT Üretim Sisteminin Bir Alt Sistemi Olarak KANBAN

o JIT Stok ve Satınalma Sistemleri

o JIT Performans Ölçüleri

o JIT Üretim Sisteminde Maliyet Akışı

o The Intelligent Supply Chain – JIT

®

5 S

5 S ENDÜSTRİYEL DİSİPLİN TEKNİKLERİ

TRAINER: CAHİT GÜNAYDIN

AMAÇ

Olumlu etkiler yaratacak bir çevre oluşturmak için sıradan bir temizlik operasyonu yerine genel düşünce yapısını değiştirmeye yönelik 5 adımlı bir eyleme ihtiyaç vardır.
Bu eğitimin sonunda katılımcılar adımda temizlik, tertip ve düzen sağlamanın gereklerini açıklayabileceklerdir.


İÇERİK

Niçin 5S?
5S temelleri
5S uygulamalarında karşılaşılan itirazlar
5S’ in sağlayacağı yararlar (çalışana, işletmeye)
1. Temel: organizasyon
Kırmızı etiket eylemi
2. Temel: düzenlilik
Uygun konumların belirlenmesi
Konumların tanımlanması
3. Temel: temizlik
Temizliği uygulama
Temizlik denetimi
4. Temel: standartlaştırma
Standartlaştırma aşamaları
Önleme
5. Temel: disiplin
Gerekli koşullar
Karşılıklı roller
Araç ve yöntemler
Uygulama ile ilgili ipuçları

SÜRE

1 GÜN
UYGULAMA YÖNTEMİ

Seçilecek bir çalışma yerinde; mevcut durum incelenecek, nesneler çalışma düzenine uygun biçimde yeniden düzenlenecektir.
ÖN KOŞUL

Yöneticilerin verimlilik artırma teknikleri eğitimi almış olması
ÖN HAZIRLIK

Mevcut durum tespiti için kamera / dijital fotoğraf makinesi, çekim yapacak kişi
Pano
Ortamdan uzaklaştırılamayacak gereksiz nesnelerin üzerini örtmek için büyük örtüler, brandalar
5S uygulaması yapılacak atölyenin ayırma alanlarının hazırlanması
Atölyede bakımı yapılabilecek ekipmanı yerleştirebileceğimiz raflı/masalı bir alan
Bakım için dışarıya gönderilecekleri yerleştirebileceğimiz raflı/masalı bir alan
Sık kullanılmayan bakımlı nesneleri yerleştirebileceğimiz raflı depo alanı
Atölyenin sınırlarını, yollarını, girdi ve çıktı alanlarını gösterir yerleşim planı
Alanları ayırmada kullanılacak zincir ve direklerin hazır bulundurlması
Geri dönüşümlü atık toplama yeşil torbalı kutuları (kağıt, cam, plastik, metal hurda-fire)
Her katılımcıya 1 denetim formu, 1 tutanak, 5 renkli etiket olacak şekilde evrak çoğaltma

Q7-Seven Tools

Q7 SEVEN TOOLS
Problem Çözme Teknikleri
TRAINER: CAHİT GÜNAYDIN
Amaç :

Şirket içindeki tüm çalışanların ekip halinde katılımıyla, mevcut ürün ve proseslerdeki kalite ve verimlilik problemlerini sürekli iyileştirme olarak çözümlemek ve şirketin rekabetçi durumunu devam ettirmek; Katılımcıların, problemlere sistematik yaklaşma ve ekip çalışmasına yatkınlığını geliştirmek.

İçerik :

Problemin tanımlanması ve ekibin belirlenmesi
Problemin boyutunun ortaya konması
Geçici önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması
Olası sebeplerin belirlenmesi
Olası sebeplerin doğrulanma önceliklerinin belirlenmesi
Olası sebeplerin doğrulanması ve asıl sebeplerin tespiti
Olası çözümlerin belirlenmesi
Çözümlerin analizi ve seçimi
Çözümün planlanması ve yaşama geçirilmesi
Sonuçların değerlendirilmesi ve gerekli düzeltmeler
Standartlaştırma
Sunuş ve kutlama

Kullanılan Araçlar:

Akış şeması, Beyin fırtınası, Sebep-Sonuç diyagramı, Pareto analizi, gruplandırma, dağılma diyagramı, histogram, zaman şeridi, veri toplama.

Katılımcı Profili :

Tüm çalışanlar

Süre : 1 gün

Not : Şirketinde en az üç yıl çalışmış olmak gerekmektedir.

SPC

İstatistiksel Proses Kontrolu (SPC)

TRAINER: CAHİT GÜNAYDIN

Amaç :

Bütünsel Kalite Yönetiminin çok önemli ve etkili metodlarından biri olan, proseslerin iyileştirilmelerinde istatistiksel teknikler kullanılarak, değişkenlik analizlerinin yapılması yoluyla iyileştirme faaliyetlerinde bir araç olarak "İstatistiksel Proses Kontrolu" tekniğini uygulamalı olarak aktarmak.

İçerik :

Bütünsel kalite yönetiminde İPK'nın yeri ve önemi
İPK metodolojisi
Temel istatistik bilgileri
Değişkenlik, normal dağılım, normal dağılım parametreleri
Örnekleme, histogram
Kontrol çizelgeleri (Xort-R, Xort-s, XmR, p, np, c, u çizelgeleri)
Proses yeterliliği analizi
Makina yeterliliği analizi
Taguchi yaklaşımı
Çok sayıda alıştırma ve uygulama örneği

Katılımcı Profili :

Kalite, Üretim, Teknik Hizmetler, Satınalma, Malzeme, Ürün Geliştirme (Ar-Ge) departmanlarında çalışan mühendis ve orta kademe yöneticiler, Hizmet sektöründe çalışan orta kademe yöneticiler

Süre : 1 gün

MALİYET ANALİZ SİSTEMİ

BS 6143-QUALTY COST

TRAINER: CAHİT GÜNAYDIN

MALİYET ANALİZ SİSTEMİ

Amaç :

Şirket faaliyetlerinde ortaya çıkan başarısızlık maliyetleri rekabette en önemli engeldir.
Gerek başarısızlık maliyetlerinin gerekse katma değeri olmayan faaliyetlerin belirlenerek, önleme ve değerlendirme maliyetlerine önem vererek ortadan kaldırılmaları mümkündür.
Böylece, şirketin rekabetçi olabilmesinin yanısıra, kârlılığı da artacaktır. Eğitimin amacı katılımcıların, şirket içerisinde ortaya çıkan başarısızlıkları görebilme ve izlemelerle onları ortadan kaldıracak iyileştirme faaliyetleri konusunda bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

İçerik :

maliyetinin önemi
maliyet programının oluşturulması
maliyetleri ve sınıflarının belirlenmesi
maliyet unsurlarının tanımlanması
Önleme maliyetleri
Değerlendirme maliyetleri
İç başarısızlık maliyetleri
Dış başarısızlık maliyetleri
Kalite maliyetlerinin raporlanması
Kalite maliyet göstergeleri
Kalite maliyet prosedürü ve hesaplama talimatı
Sistemin yaygınlaştırılması
Sürekli iyileştirme

Katılımcı Profili :

Muhasebe ve kalite güvence sorumluları, orta kademe ve diğer yöneticiler

Süre : 1 gün

Not : Şirketinde en az üç yıl süreyle çalışmış olmak, Problem Çözme Teknikleri seminerine katılmış olmak gerekmektedir.